Право на културно многообразие

автор: Иван Кабаков
заглавие: Право на културно многообразие
Подзаглавие:
година: 2007
ISBN: 978-954-07-2587-1
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Индивидът като активен носител на множество култури поддържа в адекватно състояние и свързва тези функционално диференцирани светове. В тях всичко се смесва и движи, осъществявайки по този начин самооргранизацията на културите, чийто израз е съществуващото културно многообразие. Това актуално състояние предполага отговор, който може да има освен изследователски и политическо-правни измерения. Адекватността на политическите и правнонормативните решения е предмет на настоящото изследване.