Теологическите трактати. За утешението на философията

автор: Аниций Манлий Северин Боеций
заглавие: Теологическите трактати. За утешението на философията
Подзаглавие:
година: 2008
ISBN: 978-954-07-2788-2
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента „За утешението на философията" въвежда централни за европейската мисъл теми: за бремето, съдбата, човешката участ в света, положени в техния вече християнски контекст. Поради изяществото на литературната си форма и ефектния начин, по който са поднесени мисловните съдържания, съчинението оказва съществено влияние върху европейската култура още от времената на ранното средновековие.