Избрани произведения

автор: Анселм, архиепископ Кентьрбърийски
заглавие: Избрани произведения
Подзаглавие:
година: 2008
ISBN: 978-954-07-2789-9
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 20 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Анселм се оказва първият автор в европейската традиция, дал дефиниция за истина и наистина радикално проблематизирал човешката свобода до степен такава, че да я превърне в елемент от определението на самата човешка природа. Специално внимание заслужава метафизичният хоризонт, от който той тълкува логиката и граматиката, с което застава на респектиращо голяма дистанция не просто от своите съвременници.
От гледна точка на съвременните богослови безспорно най-атрактивният негов текст е "Защо Бог стана човек?" Тук Анселм въвежда т.нар. сатисфакционна теория или теорията на удовлетворението. Неговата цел несъмнено е оборването на разпространените тогава по-наивни схващания, между които и виждането, че поради греха дяволът притежава определени права над човечеството, така че е следвало той да бъде заблуден от Христа, да предяви претенции и към него, за да загуби властта си. От своя страна учението на Анселм, получило широко утвърждение на Запад, също е предмет на солидни и далеч не безпочвени критики.