Витгенщайн

автор: Стефан Попов
заглавие: Витгенщайн
Подзаглавие: Аналитика на мистическото
година: 2008
ISBN: 978-954-9757-12-5
Издател: алтера
цена: 16 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента „Книгата на Стефан Попов е опит за интерпретация на прочутата идея на Витгенщайн за мистическото, Das Mystische, развита в неговите Дневници и в класическия Логико-философски трактат. Без съмнение това е една от редките цялостни интерпретации на тази противоречива, но централна тема във философията на 20 век."
Агнес Хелър
Витгенщайн: Аналитика на мистическото е великолепна книга, донякъде неочаквана за онези, които четат Трактата преди всичко през традицията на аналитичната философия. Прочитът на Стефан Попов се случва в светлината на класическия, преди всичко Кантовия, трансцендентализъм; оттук идва и ударението, което той поставя върху съдбата на този трансцендентализъм през XX век - от освобождаването на неявните възможности, които той съдържа в себе си, до неговото разпадане. Затова и почеркът на Попов е не почерк на екзегет, а на философ, мислещ чрез Витгенщайн и предлагащ на читателя свои собствени философски открития."
Деян Деянов