Лингвистиката между строгите науки и свободните изкуства

автор: Иван Касабов
заглавие: Лингвистиката между строгите науки и свободните изкуства
Подзаглавие:
година: 2008
ISBN: 978-954-535-518-9
Издател: НБУ
цена: 13 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Подходът на автора е необичаен и се изразява в съпоставката на лингвистиката с физиката и математиката (като формално строги науки), с логиката (като философска дисциплина за формална правилното мислене и неговите форми) и с различните (според формални им естетически принцип на изображение) изкуства. Именно в принципа на изображение на всяко отделно изкуство се намира специфичната степен на образност, върху която дадено изкуство акцентира при развиването на своите художествени образи. А на всяка от тези степени на образност, характеризиращи различните изкуства, отговаря отделна наука. Последната, глава „Науката като практика или анализ и синтез" е с методически приложен характер и демонстрира принципите и методите за лингвистичен и семиотичен анализ.