Флора на морските водорасли в България

автор: Стефка Димитрова-Конаклиева
заглавие: Флора на морските водорасли в България
Подзаглавие: RHODOPHYTA, PHAEOPHYTA, CHLOROPHYTA
година: 2000
ISBN: 954-642-112-х
Издател: Пенсофт
цена: 16 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Включени са всички, открити досега у нас видове, общо 165, които се отнасят към 86 рода, 44 семейства, 26 разреда и 7 класа. На места, където морфологичните белези са много ясно изразени, са включени и таксони от по-нисш ранг. За улеснение на идентифицирането е направен, от една страна, подробен терминологичен речник, а , от друга, повечето от видовете са придружени с илюстрации, голямата част от които са взети от чуждестранни източници.