Ултраструктура на растителната клетка

автор: Димитрина Стоянова, Елена Чакалова
заглавие: Ултраструктура на растителната клетка
Подзаглавие:
година:
ISBN: 954-642-132-4
Издател: Пенсофт
цена: 16 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Атласът е предназначен и за студентите по биология, екология, биология и химия, биология и география от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски",
Шуменския университет „Епископ Константин Преславски", филиала на Пловдивския университет „Дичо Петров" в Смолян, филиала на Пловдивския университет „Любен Каравелов" в Кърджали.
Атласът може да се ползва както от студенти по лесовъдство и агрономство, учители по биология и докторанти, така и от всички желаещи да узнаят повече за строежа на растителната клетка.