Българската журналистика - 160 години

автор: Здр. Константинова, М. Петров, М. Дееничина съставители
заглавие: Българската журналистика - 160 години
Подзаглавие: минало-настояще-перспективи
година: 2006
ISBN: 978-954-07-2304-4
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 12 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Настоящият сборник включва представените научни доклади и съобщения от конференцията "160 години българска журналистика -минало, настояще, перспективи", която се проведе на 29 и 30 октомври 2004 г. в зала 1 на Ректората на Софийския университет "Св. Климент Охридски".
Научната конференция бе посветена на 30-годишнината на Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК). Сред участниците бяха преподаватели и докторанти от ФЖМК, от Историческия факултет на Софийския университет, от Нов български университет, от Варненския свободен университет. Конференцията бе отразена от електронни и печатни медии. По някакво странно съвпадение в деня на откриването й - 29 октомври 2004 г., се случи показателното събитие, върху което те акцентираха - подписването на Заключителния акт на Европейската конституция - стъпка по пътя на Европейския съюз - една перспективна цел на българското цивилизационно приобщаване. Още преди Освобождението, когато се води борба за възстановяване на българската държавност (включително и чрез активното духовно съпричастие на журналистиката ни), пресата съпреживява тази идея.