Английските думи

автор: Майя Пенчева
заглавие: Английските думи
Подзаглавие:
година: 2005
ISBN: 954-07-1958-5
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Човешкият език можем да определим като функционална знакова система.
Езикът е материална система с голяма сложност. Той е съставен от относително нееднородни елементи, които се групират в подсистеми. От своя страна тези подсистеми влизат в сложни взаимоотношения помежду си като цялостни образувания. В качеството си на материална система езикът се характеризира със специфична субстанция, която е представена чрез неговите елементи.