Интернет в обучението по история

автор: Румяна Кушева
заглавие: Интернет в обучението по история
Подзаглавие:
година: 2007
ISBN: 978-954-326-050-8
Издател: Парадигма
цена: 14 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Изцяло авторските идеи и съдържание се вписват и са част от общата концепция за проектно-базиранообучениевтехнологична среда, разработена от образователен екип на Microsoft. Той е познат на потребителите в адаптирания за българска образователна среда вариант.
И тук водещи са дидактическите идеи за:
•   проектно-базирано обучение,
•   активно учене и изследване на проблеми от действителността, в която учениците живеят,
•   интегрален подход,
•   трансфер    на    компетенции    на    учениците    от    областта    на информационните и комуникационните технологии в процеса на разработване на конкретни проекти,
•   създаване на реални продукти от учениците в съответствие с включените в ДОИ за УС умения и компетенции,
•   активна комуникация между учениците в класа, вземане на решения; поемане на роли,
•   диференциран подход и специална подкрепа за учениците с различни възможности.
Темите на трите проекта са подбрани така, че да позволяват вариативно разделяне на подкомпоненти или обединяването им в по-големи цялости.
Техните заглавия подсказват както наличието на доминиращ предметен фокус, така и възможност за реален интегрален синтез.