Динамика на националната идентичност и транснационалните идентичности в процеса на европейска интеграция

автор: съставител: Мирелла Дечева
заглавие: Динамика на националната идентичност и транснационалните идентичности в процеса на европейска интеграция
Подзаглавие: сборник с доклади от международна конференция 7-9 юли 2007
година: 2008
ISBN: 978-954-326-074-4
Издател: Парадигма
цена: 25 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента През 2006 г. новосформираната секция „Балканска етнология" към Етнографския институт с музей при БАН спечели проект: „Динамика на националната идентичност и транснационалните идентичности в процеса на европейска интеграция", в рамките на програмата на Европейската комисия „Акция Жан Моне - Подкрепа на обучителни и изследователски центрове 2006". Значението на поставения чрез този проект проблем бе оценено и от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа с директор д-р Райна Гаврилова и от Програмата за ромско участие на Института „Отворено общество" с директор Бернард Рорке, които също ни подкрепиха.
Целта на проекта бе да изследва изключително актуалния проблем за идентичностите в процеса на европейската интеграция, а задачата му - да даде възможност за среща и дискусии на учени от различни държави и школи - етнолози, историци, лингвисти, културолози, социолози, политолози и трибуна на техните идеи, анализи, съмнения и изводи. Фактът, че подготовката на международната конференция започна в последната година преди приемането на България в ЕС, а провеждането й съвпадна с първата на нейното членство, е показателен за социалната значимост на темите. Те провокират и вълнуват българските етнолози, както и европейската, но и световната научна колегия. На конференцията, проведена на 7-9 юни 2007 г. в ЕИМ при БАН, присъстваха учени - представители на 29 утвърдени научни институции от 17 държави (България, Албания, Армения, Гърция, Испания, Македония, Полша, Румъния, Русия, Словакия, САЩ, Сърбия, Турция, Унгария, Франция, Хърватия, Чехия). Представените доклади породиха не само интерес, но и задълбочени дискусии, които бяха неделима част от работната програма и продължаваха дълго след изчерпването й. Ако се позовем на думите на Жан Моне - един от основоположниците на европейската интеграция и патрон на програмата, подкрепила конференцията, че ЕС не е коалиция от държави, а съюз между хора, можем не на шега да кажем, че присъствалите учени, въпреки неизменните спорове и дори различни мнения, в своя „съюзен микросвят" са добър пример за ефективност за „макросвета" на ЕС.