Увод в общото езикознание

автор: Живко Бояджиев
заглавие: Увод в общото езикознание
Подзаглавие:
година: 2007
ISBN: 954-9536-35-1
Издател: Парадигма
цена: 18 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Тази книга не представлява пълен курс по съответната университетска дисциплина. Подобно начинание е трудно осъществимо, а и надали е абсолютно необходимо. Не бива да се забравя, че знания, и то най-скорошни, се предлагат и в университетската аудитория.
Постарахме се да подберем възлови (а в немалко случаи и трудни за студентите) теми от различни дялове на науката за езика. Студентите (а и други читатели, интересуващи се от лингвистичната проблематика) биха могли да ползват допълнително някои заглавия от български или чуждестранни автори, включени в общата библиография в края на учебника. Там е поместен и книгопис за езиците в света.