Три етюда върху българския XIV век

автор: Васил Гюзелев
заглавие: Три етюда върху българския XIV век
Подзаглавие:
година: 2009
ISBN: 978-954-326-093-5
Издател: Парадигма
цена: 22 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Към изследваните събития и процеси в настоящата книга са дадени в превод някои от използваните извори. По този начин някои факти от изложението са документирани. Илюстрациите функционално са свързани с изложението и приложените в превод документи. Те целят да създадат реална и видима представа за историческите лица, събития и някогашни дейности – за тогавашния действителен живот.