България и Източна Европа

автор: Искра Баева
заглавие: България и Източна Европа
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 978-954-326-113-0
Издател: Парадигма
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента От гледна точка на общите тенденции това, което става в България като част от Източна Европа, и онова, което става в Източна Европа като част от Европа, има глобални измерения. Защото паралелно с глобализацията се извършва и регионално сближение и няма основание този процес да заобиколи континента, люлка на господстващата днес западна цивилизация, който неслучайно се нарича Стария континент.
Част от поместените тук изследвания са писани в началото на 90-те години, когато беше открит за ползване от историци изследователи Централният партиен архив (днес в ЦДА). Опитала съм се леко да ги актуализирам, без да променям нищо съществено. Благодарение на постепенното, на непоследователно либерализиране на достъпа и до другите български архиви имах възможност да разширя изследванията си и в други посоки от следвоенната история на България и Източна Европа. Изключително полезна ми беше възможността да се запозная с някои американски архиви, които ни показват как сме изглеждали и от "другата страна" - отвъд океана, и от другия център на следвоенното световно противопоставяне. Пълнокръвното и цялостното историческо описание на станалото в Европа, Източна Европа и България след Втората световна война предстои, но това може да стане само чрез конкретни изследвания по отделни аспекти и събития. Надявам се, че моите разработки ще бъдат няколко немаловажни парченца от общата картина-пъзъл на европейската история на XX в.
Авторът