Нов руско-български речник

автор: Сергей Влахов
заглавие: Нов руско-български речник
Подзаглавие: второ преработено и допълнено издание
година: 2007
ISBN: 954-9536-91-2
Издател: Парадигма
цена: 39 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента "Речникът ще е полезен за всички русисти и слависти, на първо място за преводачите, за изучаващите (студенти, ученици) и преподаващите руски език, както и за широк кръг лица, които ще си служат с него, активно или пасивно, било в професионалната си дейност или като любители на руската литература.