Технонаучните "светогледи" и кризата на хуманизма

автор: Добрин Тодоров
заглавие: Технонаучните "светогледи" и кризата на хуманизма
Подзаглавие:
година: 2023
ISBN: 978-954-326-517-6
Издател: Парадигма
цена: 16 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Открояват се  два основни типа картини на света, базирани най-вече върху постиженията на една от най-бързо развиващите се в наше време науки – биологията, както и на преживяващите бурен растеж информационни технологии.