Аспекти на комбинаториката

автор: Иван Ланжев, Ася Русева
заглавие: Аспекти на комбинаториката
Подзаглавие:
година: 2023
ISBN: 9786192332464
Издател: НБУ
цена: 27 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Книгата се основава на курсове по комбинаторика в Нов български университет и Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“, както и на лекции, изнесени при подготовката на националните отбори за Международните олимпиади по математика. Тя е насочена към студенти по математика и информатика, но може да представлява интерес за всички, занимаващи се с проблеми от дискретната математика. Голяма част от материала е достъпен и за ученици от горния гимназиален курс