Академични ценности и дигитални трансформации : Мисия, стандарти и лидерство в образованието .

автор: Състав. Димитър Панайотов
заглавие: Академични ценности и дигитални трансформации : Мисия, стандарти и лидерство в образованието .
Подзаглавие:
година: 2023
ISBN: 9786192332686
Издател: НБУ
цена: 33 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента

На преден план се извежда мисията на университетите да акумулират академични и социални ценности с принос в развитието на обществото при засилване на хуманитарната перспектива, даваща усещане за смисъл чрез история, философия, икономика, политика, социална география, литература и знания за класическата Античност, преминаваща както по хоризонтала (базисното ниво), така и по вертикала на знанието (чрез различни форми, валидни за всички степени на обучението).

На тази основа се прави изводът, че подобно предлагано надграждане по целия спектър от знание, еволюция на идеите и тяхната реализация по веригата мениджмънт – бизнес – икономика –  поведенчески науки и лидерство – предприемачество, ще направи възможно развитието на лидери, притежаващи комплексна интелигентност, която е необходимо да се утвърждава и като водещ критерий за избор във всички сфери на управлението, икономиката и политиката.