Методика на обучението по история

автор: Румяна Кушева
заглавие: Методика на обучението по история
Подзаглавие:
година: 2006
ISBN: 954-9536-32-7
Издател: Парадигма
цена: 20 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента