Гранична сигурност: престъпления, свързани с трафика на МПС

автор: Иван Лолев
заглавие: Гранична сигурност: престъпления, свързани с трафика на МПС
Подзаглавие:
година: 2022
ISBN: 978-954-326-486-5
Издател: Парадигма
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Обем - 182 страници
Корици - меки
цветни илюстрацииИван Лолев е доктор в направление „Национална сигурност“ и доцент по „Граничен контрол“ в катедра „Сигурност и граничен контрол“ при факултет „Полиция“ към Академията на МВР. Главният му курс от лекции разглежда въпроси на граничния контрол, интегрираното управление на външните граници на ЕС и Шенген, европейската интеграция в областта на граничната сигурност, организацията на граничните проверки на граничните контролно-пропускателни пунктове.
Основни публикации: „Гранична контролно-пропускателна дейност в България (1878-1990)“, „Управление на европейските граници“ (2018), „Гранични проверки в ЕС и Шенген“ (2020), „Гранична контролно-пропускателна дейност в Република България“ (2020).