Предизвикателства към правото. Научни четения в памет на Кристиан Таков.

автор: Съст. Деяна Марчева
заглавие: Предизвикателства към правото. Научни четения в памет на Кристиан Таков.
Подзаглавие:
година: 2022
ISBN: 9786192331818
Издател: НБУ
цена: 37 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  В Научните четения в памет на Кристиан Таков, проведени на 14 ноември 2020 г. в Нов български университет и онлайн през платформата zoom, се събраха много различни като интереси, образование и професия личности, повече или по-малко свързани с Кристиан. Сборникът „Предизвикателства към правото (научни четения в памет на Кристиан Таков) е структуриран в три части. Първата част е озаглавена „Философски предизвикателства към правото“ и започва със статии на трима философи. Втората част „Предизвикателства към правата на човека“ обединява различни гледни точки и подходи по тази тема. Третата част „Предизвикателства към частното право и гражданския процес“ включва статии, които повдигат важни въпроси, свързани със специалните юридически научни и практически интереси на Кристиан Таков.