Бедствия и оцеляване

автор: Атанас Кръстанов
заглавие: Бедствия и оцеляване
Подзаглавие: Природни бедствия и катаклизми, индустриални аварии и катастрофи: какво да се прави, когато се случи? Първите 10 минути
година: 2020
ISBN: 978-954-9381-32-0
Издател: Тита-консулт
цена: 28 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента

България е страна с относително висока опасност от природни бедствия – наводнения, пожари, земетресения и др.


Основавайки се на придобит и споделен опит, доклади и статии в специализирани издания, интернет, публикации и много разговори и дискусии с хора, призвани да извършват спасителни дейности, автора се е  постарал да обобщи, техните умения, знания и препоръки, и да посочи основните правила, за действие и поведение в критични ситуации, където и секундите са ценни за спасението на човешкия живот.

В Част 1 се разглежда същността на природните бедствия, причините водещи до тяхната поява, както и начините да оцелеем и да помогнем на другите в случай, че бедствието ни е застигнало.
В Част 2 се разглеждат различни видове индустриални аварии, причините довели до тяхната поява, същността на аварията и мерките, които трябва да се предприемат за запазване живота и здравето на населението.

За съжаление вероятността да се случат и комбинирани бедствия не е никак малка. Дори сега живеем в условията на пандемия, като ситуацията може да се окаже много опасна при съпътстващо бедствие – земетресение, неводнение или индустриална авария.