България между СССР и Запада в епохата на глобалното геополитическо преустройство (1985 - 1991)

автор: Ирина Якимова
заглавие: България между СССР и Запада в епохата на глобалното геополитическо преустройство (1985 - 1991)
Подзаглавие:
година: 2019
ISBN: 978-954-326-401-8
Издател: Парадигма
цена: 22 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Монографията е плод на задълбочен няколкогодишен труд на събиране и обработка на значителен по обем и разнородност изворов материал, включително от Архива на „Фонд Горбачов“, както и няколко фонда на Държавния архив на Руската федерация (ГАРФ). В книгата ще откриете също интересен анализ на изказванията на американски президенти и други висшестоящи световни политически дейци. Многообразието от гледни точки и постигнатото съчетание между висока степен на научност и увлекателен стил на историческия разказ прави книгата изключително ценна както за специалисти, така и за по-широк читателски кръг.


Книгата няма тираж в момента!