Българите и степната империя през Ранното средновековие

автор: Цветелин Степанов
заглавие: Българите и степната империя през Ранното средновековие
Подзаглавие: Проблемът за Другите
година: 2019
ISBN: 978-954-326-382-0
Издател: Парадигма
цена: 16 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Тази книга покрива огромното пространство между Монголия и Черно море и Югоизточна Европа и е за българите и „степната империя“ (тюрки, уйгури, хазари) в техните отношения със и съотнасяния спрямо Византия, Иран и Китай, а така също и за „вътрешните“ и „външните“ Други.