Речник на народната духовна култура на българите

автор: Зоя Барболова, Маргарита Симеонова
заглавие: Речник на народната духовна култура на българите
Подзаглавие:
година: 2018
ISBN: 978-954-020-337-9
Издател: Наука и изкуство
цена: 30 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента
 В Речника представянето на културната терминология не е подменено с анализ на връзките, които реално съществуват извън езиковата действителност в културната традиция, защото противното би дало етнографски характер на труда. В процеса на работа авторският колектив стигна до извода, че е най-полезно огромният лексикален материал да бъде оформен като корпус (справочник) на духовната култура на българите в цялата им етническа и езикова територия. Корпус на народните термини, свързани с българските обреди, обичаи и вярвания, със заглавие „Речник на българската народна духовна култура“, който представлява опит да се реконструира картината на света на традиционния българин. 
Корпусът (енциклопедичният речник) е адресиран към всички, които се интересуват от народната традиция, към интересуващите се от българския език и българската народна култура. Той представлява интерес и за преподаватели и студенти, преподаващи и изучаващи културното наследство на различни региони.