Детето в иносказателния свят на пословиците и поговорките

автор: Розалина Енгелс-Критидис
заглавие: Детето в иносказателния свят на пословиците и поговорките
Подзаглавие:
година: 2012
ISBN: 978-954-07-3315-9
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 11 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Монографията цели да разкрие в научно-теоретичен и приложен акпект реалните и потенциалните възможности на децата от предучилищна възраст да осмислят иносказателността на пословици и поговорки. Книгата предлага и технология на педагогическо взаимодействие за изграждане на умения за адекватното им интерпретиране.