Маски долу! Национализмът на Балканите през XX век

автор: Наум Кайчев, Боби Бобев, Юра Константинова, Калина Пеева и др.
заглавие: Маски долу! Национализмът на Балканите през XX век
Подзаглавие:
година: 2018
ISBN: 978-954-326-344-8
Издател: Парадигма
цена: 20 лв.




Транспортните разходи са за сметка на клиента
 Съвременният дебат по проблема предполага неговото балансирано и обективно представяне като алтернатива на зловредното влияние на крайните национализми, които могат да разпалват омраза и взаимна ненавист.
В центъра на изложението са политиките на модерните национални държави на Балканите към малцинствата и начините, по които те се инструментализират за публични цели. Конкретните прояви и специфики на национализма в региона в продължителен исторически период позволяват осмисляне на феномена в неговата цялост и съпоставимост.
Монографията повдига редица въпроси и насочва към теми за по-нататъшни проучвания.