Въведение във философията

автор: Димитър Денков
заглавие: Въведение във философията
Подзаглавие:
година: 2016
ISBN: 978-954-07-4215-1
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 18 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента
 Настоящият учебник е второ преработено и допълнено издание на "Въведение във философията". Аналитичният масив на изданието е обособен в шест основни категории - Понятие за философия, Свят, Метод, Човек, Съзнание, Аз. Този обстоен и задълбочен преглед е последван от детайлно представяне на големите имена в западната философия от Платон до Витгенщайн, както и на техните основни произведения. Учебникът завършва с речник на философските термини.