Синергетическа философия на образованието. Синергетическа естествена педагогика. Синергично образование

автор: Яна Рашева-Мерджанова
заглавие: Синергетическа философия на образованието. Синергетическа естествена педагогика. Синергично образование
Подзаглавие:
година: 2017
ISBN: 978-954-07-4030-0
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 12 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента
 Най-новата книга на проф. Рашева-Мерджанова поставя и отговаря на два основни въпроса за образованието: първо, защо то не може да се развива без философското си самоопределяне и второ, защо и обществото не може да се развива, ако не съдейства и не подкрепя своето образование в тези процеси. Отговорите се организират около синергетическа философско-педагогическа концепция за една "естествена педагогика"/"педагогика на естеството". Самата книга е синергия на 25 научни труда - обобщава педагогическия мироглед на своя автор, светоусещане, конкретни позиции и решения, отворени към всички педагогически времена и пространства.