Философия на образованието: проявена в академичен курс

автор: Яна Рашева-Мерджанова
заглавие: Философия на образованието: проявена в академичен курс
Подзаглавие:
година: 2018
ISBN: 978-954-07-3622-8
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 8 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента
 Това е едно портфолио, което може да се превърне в модел за обучение от нов тип, или както проф. Я. Мерджанова го определя в началото − „портфолио-навигатор“. Скромността и смирението на автора подчертават неговата мисия да води по пътя онези, които искат да търсят. (Доц. д-р Радка Василева)