Въобразената телесност. Тялото като драматургичен проблем

автор: Венета Дойчева
заглавие: Въобразената телесност. Тялото като драматургичен проблем
Подзаглавие:
година: 2016
ISBN: 978-619-186-252-8
Издател: Жанет 45
цена: 16 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Софокъл, Шекспир, Молиер, Жан Жьоне, Карел Чапек, Ориза Хирата, Сара Кейн и други автори хвърлят мост към разнообразните проявления на телата. Специално внимание е отделено на проблема за границата между човешкото, нечовешкото, призрачното, механичното, антропо и зооморфното начало. Като стъпва върху класически и нови теоретични възгледи, свързани с разбирането за драмата, изследването заимства идеи и от други хуманитарни науки (история, социология, културология).