Българският постмодернизъм ХХІ - ХІХ в. Към философията на българската литература

автор: Пламен Антов
заглавие: Българският постмодернизъм ХХІ - ХІХ в. Към философията на българската литература
Подзаглавие:
година: 2016
ISBN: 978-619-708-262-7
Издател: Жанет 45
цена: 16 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента
 На второ място са изследвани някои основни промени от началото на XXI век, когато постмодернизмът навлиза в една нова, пост-фаза, главно под знака на романа. Тук интересът е съсредоточен около различни напрежения в романовия жанр: „Физика на тъгата“ и „Възвишение“; „Бежанци“ и „Законът/Разруха“. A cтопяването на дистанцията между постмодернизъм и масова култура поражда все повече въпроси.
На част от тях авторът предлага свои отговори, като за целта изработва собствен оперативен инструментариум, въвежда нови теоретични концепти.