Финансова автономия на българското училище в условията на делегираните бюджети

автор: Ваня Кастрева-Монова
заглавие: Финансова автономия на българското училище в условията на делегираните бюджети
Подзаглавие:
година: 2017
ISBN: 978-954-326-319-6
Издател: Парадигма
цена: 25 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента
 Целта на изследването е чрез сравнителен анализ с теоретичните постановки по въпроса, установените практики в развитите страни и анализ на получените данни от респонденти и статистически източници в страната, да открои сериозните проблеми в модела на финансова автономия, прилаган в българските училища, и да даде варианти и насоки за тяхното разрешаване.