Епидемиология на ендокринните заболявания в България, 2006 – 2012 г.

автор: Анна-Мария Борисова – редактор
заглавие: Епидемиология на ендокринните заболявания в България, 2006 – 2012 г.
Подзаглавие:
година: 2016
ISBN: 978-954-326-291-5
Издател: Парадигма
цена: 36 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента
 Третата част „Захарен диабет” включва анализ на разпространението на захарния диабет и предиабет, динамика на разпространението на захарния диабет в България (2006 – 2012). Четвъртата част е „Тиреоидна дисфункция – имунологични и структурни промени в щитовидната жлеза сред българското население, проучвания 2006 и 2012 г.”