Етюди върху християнството, видяно през призмата на езика

автор: Искра Христова-Шомова
заглавие: Етюди върху християнството, видяно през призмата на езика
Подзаглавие:
година: 2016
ISBN: 978-954-07-3901-4
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 25 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента
 В книгата се анализира и еволюцията от митологични езически представи до образа на света, характерен за християнството, и се проследява отражението на тази еволюция в терминологията. Съпоставена е славянската богословска терминология със същата терминология в гръцки, латински и западноевропейски езици. Отделе¬но е специално внимание на богословската терминология, изградена от светите братя Кирил и Методий, като е показано, че чрез създадената система от богословски термини те са моделирали за славяните християнство, в което акцентът пада върху представите за благодат, премъдрост и любов. Към всеки от етюдите са добавени илюстрации под формата на картини и на един стихотворен текст, които изразяват по свой начин неговата основна идея.