Възпитанието в структурата на семейните отношения

автор: Сийка Георгиева Чавдарова-Костова
заглавие: Възпитанието в структурата на семейните отношения
Подзаглавие:
година: 2017
ISBN: 978-954-07-4296-0
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 14 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Предназначението на тази монография е да бъде в помощ на студентите, изучаващи дисциплини, свързани със семейството.Книгата няма тираж в момента!