Основи на електрониката в лабораторията

автор: Илияна Арестова
заглавие: Основи на електрониката в лабораторията
Подзаглавие:
година: 2016
ISBN: 978-954-326-286-1
Издател: Парадигма
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Тази книга представлява ръководство за лабораторна работа по електроника. Ръководството обхваща 14 теми за индивидуална лабораторна работа. Текстът по всяка тема съдържа кратки теоретични сведения, задачи за предварителна подготовка и задачи за лабораторна работа. Изпълнението на задачите за лабораторна работа е описано подробно с цел студентите да могат да се справят самостоятелно.