Пътни картини

автор: Хайнрих Хайне
заглавие: Пътни картини
Подзаглавие:
година: 1992
ISBN: 954-739-644-7
Издател: Захарий Стоянов
цена: 13 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Хайне е създател на жанр, на литературен вид, на който е едновременно родоначалник и класически представител и в който само след него са мислими други творци и произведения, станали също образци. И досега ненадминатото произведе¬ние в този създаден от Хайне жанр на философския (асоциативния) пътепис е скромно озаглавено "Пътни картини". Стиловото новаторство на Хайневите "Пътни картини" е не само в съчетаването (в повечето от тях) на стихове и проза и не само в самия прозаичен текст, който е колкото лиричен, толкова и епичен - при тях самата идея за описание на видяното при и във пътуването е принципно нова, непозната дотогава.