Детският труд. Проблеми, интервенции, иновации

автор: Розалия Кузманова-Карталова
заглавие: Детският труд. Проблеми, интервенции, иновации
Подзаглавие: (социално-педагогически анализ)
година: 2005
ISBN: 954-775-526-9
Издател: Фабер
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Всеобщо правило е, че отношението към децата е мерило за ценностната извисеност на обществото. Поставянето на проблема за детския труд цели да съдейства консолидирането на институциите и личностите по ограничаване въвличането на децата в такива форми на труд, които действат пагубно на психо-физиологичното и личностиото им развитие.