Фридрих Шилер – за бъдните столетия

автор: Николина Бурнева – ред.
заглавие: Фридрих Шилер – за бъдните столетия
Подзаглавие:
година: 2007
ISBN: 978-954-736-173-7
Издател: ПИК
цена: 5 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Заглавието на сборника е умишлено амбивалентно. От една страна, то е скрит цитат на Шилеровия маркиз Поза, който се чувства чужденец в собствената си епоха, но остава гражданин на „идните столетия“. От друга страна, то препраща към онези разработки, които проследяват силния прогностичен потенциал на културното наследство, завещано ни от този автор. И не на последно място, заглавието ориентира към облика на именития предтеча за последвалите го поколения, към рецепцията му от страна на чужди култури и качествено различни художествени стилове, за която също ще стане дума.