Технология на екскурзоводското обслужване

автор: доц. д-р Велико Добрев Великов, гл. ас. Милена Петрова Стоянова
заглавие: Технология на екскурзоводското обслужване
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 978-954-9930-65-8
Издател: „МАТКОМ"
цена: 14.9 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Всяка от темите е придружена от разработен методически апарат с посочени цели, въпроси и задачи за контрол и самоконтрол. Той предоставя възможност да се откроят очакваните резултати от обучението по отношение на знанията и компетенциите, които са необходими за работата на екскурзовода.
Поради широкообхватния характер на информацията учебникът може да се използва като учебно помагало за студенти във ВУЗ и колежи в областта на туризма, както и за професионална подготовка към професионални центрове в областта на туризма, екскурзоводството и хотелиерството.