Екологична етика

автор: Гено Матеев
заглавие: Екологична етика
Подзаглавие:
година: 2001
ISBN:
Издател: Сириус 4
цена: 7 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Книгата е посветена на нравствените аспекти на едни от най-актуалните проблеми на нашето време – човека и неговата природна среда. В нея се проследяват взаимоотношенията на човека с природата, развитието на моралното отношение на човека към природата и обособяващата се екологична етика. Даден е отговор на големия въпрос – каква е ценностната система и какъв нравствено-екологичен морал е необходим за природосъобразното развитие на икономиката и социалния прогрес.