Либертарианството

автор: Дейвид Боаз
заглавие: Либертарианството
Подзаглавие:
година: 2004
ISBN: 954-91541-1-4
Издател: МаК
цена: 12 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Преобладаващите тенденции в света отразяват либерта-рианските идеи. Комунизмът на практика изчезна, и малко хора все още защитават държавния социализъм. Източна Европа се бори да изгради общества, основани върху права на собственост, пазари и власт на закона. Честните наблюдате¬ли в целия развит свят разбират, че социалните държави не могат да бъдат поддържани и трябва да бъдат радикално реформирани. Информационната революция дава големи възможности на отделните хора и на малки групи, и подкопава авторитета на централизираната власт.
Дейвид Боаз
Май 2004