Фокусът на политическия маркетинг

автор: Байко Байков
заглавие: Фокусът на политическия маркетинг
Подзаглавие:
година: 2006
ISBN: 978-954-524-535-0
Издател: УИ “Св. св. Кирил и Методий”
цена: 13 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Политическият маркетинг е сравнително ново понятие в българската политическа наука, което заедно с много други понятия от социалната, икономическата и политическата сфери, навлезе в теорията и практиката, които се утвърждават заедно с демократичните промени, реализиращи се в страната след 10 ноември 1989 г.