Другата България 1944-1989

автор: Елена Стателова, Радослав Попов - съставители
заглавие: Другата България 1944-1989
Подзаглавие:
година:
ISBN: 954-426-255-5
Издател: Анубис
цена: 5 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Поради ограничения обем на сборника са включени единични документи за организации с културно-просветен и патриотичен характер, като Съюза на българските писатели в изгнание и Българското академическо дружество „Д-р П. Берон “, но не са представени Съюзът на бившето българско войнство в изгнание, Лигата за правата на човека и други.