Словестноизпалнителска и театрална дейност (образователни аспекти)

автор: Галя Данчева
заглавие: Словестноизпалнителска и театрална дейност (образователни аспекти)
Подзаглавие:
година: 2008
ISBN: 978-954-524-624-1
Издател: УИ “Св. св. Кирил и Методий”
цена: 8 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Книгата може да бъде полезна за студенти от педагогическите специалности и от специалности, изискващи компетенции за комуникациите в изкуствата. Тя ще послужи и на учители, педагози, филолози, както и на лица, интересуващи се от образователни проблеми и в частност от педагогиката на изкуството.

* * * *
Съвременният човек пренебрегва същността си на „играещ човек", на „Homo ludens", както с основание го определя Й. Хьойзинха поради характера на проявите му в многообразните социални игрови взаимодействия, в които той участва в различни роли. Приятна игра е и общуването чрез средствата на изкуството. Като създава творчески продукт и общува чрез него, човекът изпитва и силата на въздействието, и удоволствието от творческия комуникативен акт (в това се състои хедонистичната функция на изкуството). Участникът във всяко игрово взаимодействие очаква да бъде победител. Победата в играта носи удоволствие и удовлетворение. Но съвременният човек не осъзнава как губи това удоволствие като се превръща от „играещ" в „гледащ". Той все по-малко прави изкуство,