Венера в Пафос

автор: Георги Гочев
заглавие: Венера в Пафос
Подзаглавие: Ескиз за философията
година: 2005
ISBN: 954-8478-70-6
Издател: Сомн
цена: 7 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Спойката на книгата може би се състои от някои постоянни, натрапливи теми и автори; но донякъде преднамерено оформяме и център около текста Венера в Пафос, около едно фрагментарно пожелание, около една картина или картичка, около въпросите на уюта, голотата, образа. Това е текст, който не задържа никаква цел, освен да изобрази, да се впише, да доближи себе си, да се възпроизведе. В някакъв смисъл това е капиталовият източник на книгата, това е прагът, от който книгата ползва труда на писането и към който тя връща произведения капитал. Сцена на това натрупване са текстовете за рефлексията към духовитостта на гражданина в Гърция и Рим, есето Хипокрит, а също така текстът за Александър Балабанов.