Книгоиздаване и философска култура

автор: Росина Данкова – съст.
заглавие: Книгоиздаване и философска култура
Подзаглавие:
година: 2005
ISBN: 954-524-463-1
Издател: УИ Св. св. Кирил и Методий
цена: 11.5 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Настоящата книга обхваща по един семиотичен начин традиционната култура, философската култура и издателския процес в България. Издателският семиозис се оказва обвързан с предфилософските и философските идеи. В този процес участват и подбраните илюстрации. Културният семиозис се проявява в два аспекта – всекидневен и сакрален. Художествената литература акцентува на нравствените и естетическите аспекти в културата на един народ. Философската култура се утвърждава и чрез поетиката на прозата. Книгоиздаването на философска литература утвърждава философията като пазителка та духовните ценностни на един народ.