Латерална организация на липидните мембрани

автор: Валери Кочев, Андрей Попатанасов
заглавие: Латерална организация на липидните мембрани
Подзаглавие: Физични основи, методи на изследване и биологична роля
година: 2015
ISBN: 978-954-326-243-4
Издател: Парадигма
цена: 20 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента
Предмет на настоящата студия е  зараждането и развитието на възгледите за възникването на специфични обособени области, от асоциирани мембранни компоненти, в бислоя, чиято поява, случайна или преднамерена, във всички случаи влияе драстично върху клетъчната физиология.