Литературата и фрагментаризираният свят

автор: Ани Бурова
заглавие: Литературата и фрагментаризираният свят
Подзаглавие: Типология на процесите в чешката литература от 90-те години на XX век. Полемики, дискусии, манифести. Щрихи към типологическия прочит на посттоталитарните литератури
година: 2014
ISBN: 978-954-326-218-2
Издател: Парадигма, Бохемия клуб
цена: 12 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  „Литературата и фрагментаризираният свят“ е научен труд с подчертано приносно значение към българската славистика – и като качество на научното мислене, модерност и оригиналност на изследователската концепция, и в качеството си на първо в българска среда задълбочено сравнителнотипологично проучване на новите славянски литератури.